U bent niet ingelogd.
Inloggen

Opleidingstraject

In de Post HBO registeropleiding tot Specialist Begaafdheid SE/ZOO® ontwikkel je 49 kerncompetenties. Deze kerncompetenties ontstaan waar de zeven SBL competentiedomeinen samengaan met de zeven competentiedomeinen die heel specifiek betrekking hebben op de begeleiding van begaafde leerlingen. Deze competentiedomeinen bieden we aan in vijf modules. In elke module staat een beperkt aantal competentiedomeinen centraal voor jouw kennis en vaardigheidsontwikkeling. De overige domeinen zijn in zo'n module ondersteunend voor de domeinen waar je je dan speciaal op richt.
Het uitgangspunt voor de opleiding is gelegen in de gedachte dat elke leerling recht heeft op passend onderwijs vanuit een inclusieve gedachte en in een thuisnabije omgeving. De begaafde leerling is daarop geen uitzondering. 

Module 1 Invloed van de visie op begaafdheid
Aantal lesdagen: 2 
Avondopleiding: 4
Thema’s

 • Rol van de specialist begaafdheid
 • Wetenschappelijke modellen
 • Visieontwikkeling

Module 2 Profileren van educatieve behoeften
Aantal bijeenkomsten: 4
Avondopleiding 8
Thema´s

 • Cirkel van Zorg & Ondersteuning
 • Schooldiagnostisch onderzoek.
 • Diagnostische gesprekken
 • Het schrijven van een onderzoeksverslag
 • Prioriteren van educatieve behoeften
 • Individuele handelingsplannen

Module 3 Interventies in leerlijn & leergang
Aantal bijeenkomsten: 4
Avondopleiding: 8
Thema´s

 • Aanpassingen in de leerstof
 • Integrerende didactiek
 • Uitdagend onderwijzen
 • Klassenmanagement
 • Assessment: meer dan toetsen alléén
 • Alternatieve onderwijsarrangementen
 • Aanpassingen in de leertijd

Module 4 Interventies in leergedrag
Aantal bijeenkomsten: 4
Avondopleiding: 8
Thema´s

 • Onderpresteren
 • Executieve functies
 • Pedagogisch-didactisch klimaat
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Dubbel bijzondere leerlingen

Module 5 Veranderingen in de organisatie
Aantal bijeenkomsten: 2
Avondopleiding: 4
Thema´s

 • Proces van veranderen
 • Weerstand & Stress
 • Educatief partnerschap

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.