U bent niet ingelogd.
Inloggen

Actief leren

In de opleiding gaan we uit van een activerende didactiek. Dat wil zeggen dat we van de studenten een actieve eigen inbreng verwachten op alle onderdelen van de studie. Voorafgaand aan de bijeenkomst verwachten we dat je als student de literatuur hebt bestudeerd en voorbereidende taken hebt verricht. Deze taken kunnen variëren van een casus voorbereiden, filmfragmenten bekijken tot concreet materiaal verzamelen. Ben je niet voorbereid dan wordt actief participeren tijdens de bijeenkomsten moeilijk, juist omdat we bij deze opleiding ons niet alleen richten op kennisontwikkeling maar ook op vaardigheidsontwikkeling en persoonlijke meningsvorming. Deze benadering is vastgelegd in het Intra Persoonlijke Adaptatie model (Van Gerven 2016).

Elke les bestaat uit herkenbare onderdelen. We werken met verschillende introductietaken waarmee we thema's inzetten. Dat kan variëren van een plenaire discussie tot korte groepsopdrachten waarin jouw persoonlijke professionele mening centraal staat. Na de introductie van een thema wisselen hoor- en werkcollege elkaar af. De hoorcolleges zijn gericht op het aanbieden van niet eerder aangeboden lesstof. Het bestuderen van de literatuur bereid je daarop voor. Let op: in de hoorcolleges bieden we nadrukkelijk geen stof aan, die je eerder hebt kunnen lezen. Het gaat dus altijd om nieuwe informatie en perspectieven die we hier bespreken. Wel haken we uiteraard aan bij jouw bestaande kennis en informatieniveau.

De werkcolleges zijn gericht op het je eigen maken van kennis en vaardigheden die binnen een lesthema vallen. Daarvoor hebben we meer dan 100 verschillende didactische werkvormen ontwikkeld. De kans dat een bepaalde werkvorm gedurende het studiejaar wordt herhaald is minimaal. Op deze manier laten we je ervaren hoe het is om te werken vanuit een gevarieerd leerstofaanbod en gevarieerde actieve didactiek.  De opdrachten tijdens de opleiding beslaan alle niveaus van de taxonomie van Marzano & Kendall (2007) en zijn erop gericht je de leercirkel van Kolb volledig te laten doorlopen. Daarbij wisselen we steeds het punt waarop we in de leercirkel ‘insteken’ af. We houden rekening met verschillende voorkeursdomeinen van Gardner in de opdrachten. Je wisselt individueel leren af met coöperatief en collaboratief leren.

In elke les hebben we aandacht voor een professioneel dilemma met een relatie tot begaafdheid / het begeleiden van begaafde leerlingen of het ondersteunen van je collega's op dit gebied. Op verschillende manieren verkennen we zo'n dilemma en gaan we aan de slag om vanuit een oplossingsgericht perspectief de situatie te verkennen. Hoe ga je om met een collega waarmee je sterk van zienswijze verschilt? Hoe beïnvloeden vooroordelen schoolbeleid en leerkrachtgedrag? Onder welke omstandigheden is actie geboden als een leerling niet presteert zoals jij verwacht? Kortom vragen die in elke praktijk kunnen voorkomen maar waar het niet eenvoudig bij is om er snel een eenduidig antwoord op te geven.

Op de "carrousellesdagen" worden de volgende modulen verzorgd: intervisie; studiegroepen portfolio; theoryreview; en practicum. in een vaste samenstelling werk je tijdens de lesdagen in kleine groepjes van maximaal 6 studenten onder begeleiding van een docent. Elke module wordt door een andere docent verzorgd. Op de carrousellesdagen heb je dus met meerdere docenten te maken. Tussendoor zijn er steeds momenten waarop we weer in de grote groep samenkomen.

 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.