U bent niet ingelogd.
Inloggen

Certificeren

Je rondt de opleiding af met het behalen van een Post HBO registerdiploma als Specialist Begaafdheid. Jouw bekwaamheidsprofiel is vastgelegd in de competentiematrix en het professioneel kader dat hoort bij de opleiding Specialist Begaafdheid. De Specialist Begaafdheid handelt conform dit professionele kader. 
Tijdens de opleiding werken we met een voortschrijdend assessment. Dat wil zeggen dat je voor elk thema waarvoor je een portfolio gaat inleveren, je de keuze krijgt uit een aantal portfoliotaken. Twee aspecten bepalen je keuze voor deze taak:

  • op basis van je assessment selecteer je de opdracht waarvan jij denkt dat je er het meeste van gaat leren. Dat wil zeggen dat je kerncompetenties gaat ontwikkelen en/of verfijnen waarvan uit jouw competentieprofiel blijkt dat daar nog veel ontwikkelingsruimte is.
  • de opdracht moet passen bij de functie die je op je werkplek hebt. De opdracht sluit dus aan bij jouw persoonlijke praktijkbehoefte en eventuele handelingsverlegenheid.

Tijdens de online studiegroepbijeenkomsten krijg je gelegenheid om met medestudenten uit jouw eigen kleine studiegroep, gezamenlijk voorgang van je opdracht te bespreken. Het blijven echter wel steeds individuele opdrachten en je bent voor het maken en afronden van de opdrachten niet afhankelijk van je medestudenten. Je portfolio wordt voorzien van feedforward. Daarnaast wordt het resultaat van je opdracht concreet met een cijfer beoordeeld. Jouw cijfer wordt bepaald door 'de standaard van voorwaardelijkheid'. Deze standaard is gebaseerd op de zogenoemde Dublin Descriptoren. Voor elk niveau zijn met behulp van rubrics concrete voorwaarden benoemd. Deze voorwaarden zijn in het toetsboek opgenomen. Je kunt dus zelf vooraf een inschatting maken in hoeverre jouw portfolio aan een bepaald niveau voldoet. 
Je rondt de opleiding af na een assessment. Je hebt daarvoor de volgende verplichtingen voldaan:

  • Assessment ronde 1 (startassessment).
  • 4 Portfoliotaken, (module 1 t/m 4).
  • Assessment ronde 2 (voortgangsassessment)
  • Assessment ronde 3 (afrondend assessment)
  • Eventueel studieverzuim is binnen de marges van de verzuimregeling gebleven.

Toetsing binnen de opleiding vindt plaats op grond van de kaders die zijn gesteld door middel van de zgn. Dublin Descriptoren voor het masterniveau. Let wel: de opleiding Specialist begaafdheid leidt weliswaar op tot een professionele attitude op masterniveau maar is geen formele masteropleiding.

Voor de portfoliotaken geldt dat er voor elke taak één herkansingsmogelijkheid is. Indien de herkansing niet als een voldoende wordt beoordeeld, wordt met de student een individuele afspraak gemaakt over de mogelijkheden voor de studievoortgang. In zeer bijzondere gevallen is het mogelijk om een herkansing van maximaal één module over de zomervakantie heen te tillen. Moet je meer dan één module volledig overdoen dan is het niet meer mogelijk je studie met een diploma af te ronden.

Om een module af te ronden met een toets, dien je deelgenomen te hebben aan de module zoals die in het betreffende studiejaar wordt verzorgd. Op deze regel maken we géén uitzondering. Dit betekent dat we ook niet werken met een vrijstellingenbeleid. Binnen elke module garandeert de keuze in portfolioproducten een zeer ruime ontwikkelingsmarge waarmee je ten opzichte van je startassessment weer verdere groei aantoonbaar kunt gaan maken.

Let op: 

  • Als je gedurende het studiejaar besluit om je opleiding te stoppen, is het niet mogelijk jouw studieplaats over te dragen aan iemand anders! De leerlijn is verticaal georganiseerd. Daarom zijn de modulen zijn niet te volgen als korte 'cursus'. Je rondt een module af als je 80% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest en je portfolio als voldoende is beoordeeld.
  • Als opleiders doen wij er alles aan om te zorgen dat jij als student binnen de daartoe gestelde studietijd jouw opleiding kunt afronden. Dat betekent dat als je gedurende het jaar studieachterstand gaat oplopen, wij je de kans zullen bieden om deze studieachterstand in te halen vóór de zomervakantie van het betreffende studiejaar. Indien je geen gebruikt maakt van deze mogelijkheid en je afstuderen toch wilt uitstellen naar het volgende studiejaar, moet jij je opnieuw inschrijven. Dit kan maximaal voor één module. Aan deze hernieuwde inschrijving zijn kosten verbonden van 30% van het inschrijvingsgeld voor het betreffende studiejaar. Je kunt dan de betreffende module gewoon opnieuw volgen en gebruik maken van de faciliteiten die bij deze module horen. Sutdenten die een module volledig moeten overdoen vallen onder deze regeling. Het combineren van het overdoen van een module en het inhalen van een module is niet mogelijk. Deze studie is niet modulair te volgen en op deze regel maken we géén uitzondering. 

 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.