U bent niet ingelogd.
Inloggen

Competenties

De opleiding specialist begaafdheid is gericht op het ontwikkelen van 25 competenties. Deze competenties zijn in een competentiematrix ondergebracht. Deze matrix is tot stand gekomen door internationaal wetenschappelijk onderzoek (van Gerven, E. (2021). Raising the bar. The competencies of the specialist in gifted education. Leuker.nu.) In de matrix worden generieke leraarcompetenties toegepast op specifieke kennis en vaardigheden die afgeleid zijn van een combinatie van wetenschappelijk en praktijkgericht denken over begaafdheidsonderwijs.
Omdat de specialist begaafdheid wisselende rollen kan hebben binnen een organisatie zijn de competenties niet alleen gericht op het lesgeven aan begaafde leerlingen maar ook op het begeleiden van begaafde leerlingen in een bredere zin en op het begeleiden van andere professionals binnen de onderwijsorganisatie.
Bij elke competentie is een overzicht van 12 kennis- en vaardigheidsindicatoren beschikbaar. Op die manier kan de specialist zelf vaststellen welke indicatoren binnen de eigen professionele context het beste voorbeeld zijn van de ontwikkelde competenties.
Hoewel de opleiding gericht is op het verwerven van alle 25 competenties, hebben specialisten-in-opleiding een hoge mate van autonomie om hun ontwikkelde competenties aan te tonen. Door de verschillende assessmentronden tijdens het studieproces geeft de aankomend specialist zelf mede vorm aan de persoonlijke leerdoelen en het daaruit voortvloeiende leerproces. Door de grote reikwijdte van de domeinen die de kennis- en vaardigheidsindicatoren beslaan, kunnen zowel nieuwkomers als ervaringsdeskundigen binnen het begaafdheidsonderwijs zich steeds weer verder blijven ontwikkelen. 

Opleidingsniveau
De opleiding is door de Stichting Post-HBO Nederland erkend als registeropleiding. Het niveau van de opleiding is op masterniveau. Dat wil zeggen dat de opleiding formeel geen masteropleiding is, maar dat de eisen die we aan de startbekwaamheid van de specialist stellen wel conform het Europees Kwalificatie Raamwerk aansluiten op de zogenoemde Dublindescriptoren op dit niveau (level 7).

 • Kennis en inzicht
  Je hebt aantoonbare kennis en inzicht met betrekking tot begaafdheid. Deze kennis en inzicht heeft een aantoonbare theoretische ondergrond. Je kennis en inzicht strekken zich uit over de competentiedomeinen van de Specialist Begaafdheid (van Gerven, 2021).
 • Toepassen kennis en inzicht
  Je bent in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende vermogens toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een brede context en diversiteit van pedagogisch-didactische situaties. Je onderbouwt je handelen vanuit de theorie.
 • Oordeelsvorming
  Je kunt je een oordeel vormen op grond van onvolledige of beperkte informatie. Daarbij houd je rekening met sociaal-maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden die zijn verbonden aan het toepassen van eigen kennis en oordelen.
 • Communicatie
  Je kunt zowel conclusies als de kennis, motieven en overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig overbrengen op een publiek van zowel specialisten als niet-specialisten.
 • Leervaardigheden
  Je bezit de leervaardigheden die je in staat stellen om nieuwe leersituaties aan te gaan waarin een hoge mate van zelfsturing en autonomie van je wordt gevraagd.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.