U bent niet ingelogd.
Inloggen

Opleidingstraject

Tijdens de opleiding Specialist Dubbel-bijzondere leerlingen ontwikkel je vaardigheden om in jouw eigen praktijk passend onderwijs te kunnen bieden aan begaafde leerlingen die complexe onderwijsbehoeften hebben. Deze complexe onderwijsbehoeften zijn  een combinatie  van de onderwijsbehoeften voortvloeiend uit de leer- en persoonlijkheidskenmerken van begaafdheid en onderwijsbehoeften voortvloeiend uit hun specifieke leer- en/of ontwikkelingsprobleem. In deze opleiding staan de competentiedomeinen  ‘Leergedrag gerichte interventies’, 6 ‘Sociaal-emotionele ontwikkeling’ & 7 'Begaafd en Speciaal' uit de competentiematrix Specialist Begaafdheid SE/ZOO® (Gerven, E. van & Hoogenberg, I, 2011) centraal. De overige competentiedomeinen worden als verworven beschouwd.

In de Post HBO registeropleiding Specialist Dubbel-bijzondere leerlingen ontwikkel en verfijn je 21 kerncompetenties. Deze kerncompetenties ontstaan waar de zeven SBL competentiedomeinen samengaan met de drie competentiedomeinen die heel specifiek betrekking hebben op verzorgen van onderwijs aan begaafde leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis. Per module hebben we indicatoren omschreven aan de hand waarvan bepaald wordt of je de betreffende competenties hebt verworven.

In deze cursus behandelen we deze thema’s op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen: dyslexie, dyscalculie, ASS, ADHD en problemen met executieve functies.

1: Kernmodule Theorie Twice Exceptional (leerjaar 1 & 2)
Dubbel-bijzondere leerlingen | Executieve functies | Begaafdheid & Dyslexie | Begaafdheid & Dyscalculie | Begaafdheid & ADHD | Begaafdheid & ASS
2: Praktijkmodule Begeleide productontwikkeling (leerjaar 1)
Het gesprek als diagnostisch instrument | Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Dispenseren | Leerkrachtondersteuning
3: Lintmodule Intervisie (leerjaar 1 & 2)
Persoonlijke professionele dilemma’s binnen het domein van het begeleiden van dubbel-bijzondere leerlingen
4: Lintmodule Theoriereview (leerjaar 1 & 2)
Kenniscaroussel van individuele literatuurstudies die relevant zijn voor het domein dubbel-bijzondere leerlingen 
5: Kernmodule Onderwijsdesign & Begeleidingsarrangementen (leerjaar 2)
Onderzoeksmethodologie | Onderwijsdesign & Begeleidingsarrangementen
6: Praktijkmodule begeleide onderzoeksgroep (leerjaar 2)
Onderwijsdesign in de praktijk

Nota bene: In deze post-hbo registeropleiding zijn we niet gericht op de zogenoemde classificerende en/of verklarende diagnostiek. We gaan dus niet werken aan het concept van ‘labelend’ diagnosticeren of misdiagnosticeren. We gaan werken aan de vraag hoe jij kunt handelen als de leerling problemen ervaart in zijn ontwikkeling. Kennis vanuit het protocol dyslexie en het protocol ernstige reken- en wiskunde problemen worden als bekend verondersteld. Beide naslagwerken zullen op je school ter inzage zijn. Zij zijn in het verleden door de overheid aan alle scholen in Nederland aangeboden/toegezonden. We veronderstellen basiskennis over ADHD en Autismespectrumstoornissen eveneens als bekend. Voor wie zich snel wil inlezen verwijzen we naar het boek Misdiagnose van hoogbegaafde kinderen (Webb, 2013). 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.