U bent niet ingelogd.
Inloggen

Certificering

In deze opleiding worden zes modules aangeboden. Per module maakt de student een portfolio-opdracht. Voor de kernmodule ‘Onderwijsdesign en Begeleidingsarrangementen’ is de portfolio-opdracht gecombineerd met de praktijkmodule ‘Begeleide Onderzoeksgroep’. De portfolio-opdrachten bestaan altijd uit een afgerond product en/of een reflectie op het leerproces. De student rondt de opleiding af na een assessment waarbij op verschillende manieren informatie over de verworven competenties van studenten wordt verzameld. De student levert daarvoor de volgende onderdelen in / voldoet aan de onderstaande eisen:

Jaar 1:

 • Startassessment & studiebegeleidingsgesprek
 • Kernmodule theorie dubbel bijzindere leerlingen gecombineerd met Lintmodule Theory Review
  • Essay over de geboden leerinhouden i.c.m. tenminste 2 zelfgekozen bronnen (jaar 1).
 • Eventueel studieverzuim is binnen de marges van de verzuimregeling gebleven.
 • Lintmodule begeleide intervisie
  • Casustoets (jaar 1)
 • Begeleide Productontwikkeling: Bibliotherapie
  • Portfolio met 1 product
 • Middenassessment

Jaar 2*

 • Studiebegeleidingsgesprek n.a.v middenassessment
 • Onderwijsdesign
  • Ingevulde ppt formats onderzoeksproces
  • 5 begeleidingsgesprekken met studiebegeleider
  • Eindpresentatie onderzoek
 • Lintmodule begeleide intervisie
  • Casustoets (jaar 2)
 • Kernmodule theorie dubbel bijzindere leerlingen gecombineerd met Lintmodule Theory Review
  • Essay over de geboden leerinhouden i.c.m. tenminste 2 zelfgekozen bronnen (jaar 2).
 • Eventueel studieverzuim is binnen de marges van de verzuimregeling gebleven.

*Voor deelname aan het tweede jaar geldt dat alle toetsen uit het eerste jaar met een voldoende moeten zijn afgerond. Zonder die afronding kan niet deelgenomen worden aan het onderzoeksprogramma "onderwijsdesign".

Voor de verschillende portfoliotaken geldt dat er voor elke taak een herkansingsmogelijkheid is. Indien een product na een herkansing niet als voldoende wordt beoordeeld, geldt dat met de student een individuele afspraak wordt gemaakt om de mogelijkheden voor studievoorgang te bespreken.

Toetsing binnen de opleiding vindt plaats op grond van de kaders die zijn gesteld door middel van de zgn. Dublin Descriptoren voor het masterniveau. Let wel: de opleiding Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen leidt weliswaar op tot een professionele attitude op masterniveau maar is geen formele masteropleiding.

Afstudeerfase
De bovengenoemde onderdelen van het voortschrijdend assessment zijn voorwaardelijk om te kunnen deelnemen aan assessmentronde 3, het eindassessment. Assessmentronde 3 bestaat uit de volgende onderdelen.

 • Zelfassessment
 • Eindgesprek

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.