U bent niet ingelogd.
Inloggen

Instroomeisen

De opleiding Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen is een kopstudie. Dit betekent dat we verwachten dat mensen die willen instromen op basis van eerder behaalde diploma's, binnen het domein (hoog)begaafdheid aantoonbaar verworven competenties hebben. De opleiding Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen is alleen toegankelijk voor professionals uit het primair onderwijs, die voldoen aan onderstaande instroomeisen:

 • in bezit van een PABO-diploma of PA- of KLOS-akte en
 • werkzaam in het basisonderwijs.
 • in staat om in haar beroepspraktijk de praktijk- en zelfstudieactiviteiten uit te voeren voor de opleiding.
 • op de hoogte van het Protocol Dyslexie en het Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Deze protocollen zullen zijn op je eigen school zeer waarschijnlijk aanwezig zijn omdat ze gratis door de overheid voor elke school ter beschikking zijn gesteld).
 • het verdient aanbeveling om in bezit te zijn van ten minste één van de onderstaande post-initiële diploma’s
  * Master (S)EN (specialisatie Hoogbegaafdheid) of
  * Post-HBO Registeropleiding Specialist Begaafdheid of
  * ECHA of Talentbegeleider of
  * een andere formele Post-HBO Registeropleidingen gericht op begaafdheid.

In uitzonderlijke gevallen kan de examencommissie besluiten om een student toe te laten die formeel niet aan bovenstaande kwalificaties voldoet. Het is aan de examencommissie om op dat moment vast te stellen welke bewijslast door de aspirant student aangeleverd moet worden om het instapniveau te toetsen. Met ingang van het studiejaar 2015-2016 geldt dat indien u bent opgenomen als Registerlid van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid in het Primair Onderwijs (LBSB) als een passende bewijslast.

De communicatie met studenten buiten de lessen om verloopt voor een deel via e-mail. Tevens zijn er enkele coachingsmomenten die via ZOOM verlopen. We verwachten dus dat je de beschikking hebt over internet.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.