U bent niet ingelogd.
Inloggen

Actief leren

In de opleiding gaan we uit van een activerende didactiek. Dat wil zeggen dat van de studenten een actieve eigen inbreng verwacht wordt op alle onderdelen van de studie. Voorafgaand aan de bijeenkomst, verwachten we dat student de literatuur heeft  bestudeerd en voorbereidende taken heeft verricht. Deze taken kunnen variëren van een casus voorbereiden, filmfragmenten bekijken tot concreet materiaal verzamelen. Als een student niet voorbereid is, wordt actief participeren tijdens de bijeenkomsten moeilijk, juist omdat deze opleiding niet alleen gericht is op kennisontwikkeling maar ook op vaardigheidsontwikkeling en persoonlijke meningsvorming. Deze benadering is vastgelegd in het MIA model (Van Gerven, 2021). Motto van de opleidingen van Slim! Educatief is Kunnis = Kennis + Vaardigheden tot de macht van Reflectie.

In elk leerjaar is een sterke onderlinge samenhang tussen de leerinhouden van de verschillende modules om een zo groot mogelijke diepgang in de te ontwikkelen competenties van de student te bereiken. Elke module bestaat uit vaste herkenbare leselementen die ook in elke les weer terugkomen.
In het eerste leerjaar ligt het accent op kennisoverdracht. In het tweede leerjaar ligt het accent op kennisconstructie.

In de theorielessen werken we met verschillende introductietaken, waarmee we thema’s bespreekbaar maken. Zo activeren we je voorkennis en maken we de leerdoelen van elke bijeenkomst bespreekbaar. Deze opdrachten kunnen variëren van een plenaire discussie tot korte groepsopdrachten, waarin de persoonlijke professionele ervaring of mening van de student centraal staat . Na de introductie van een thema wisselen hoor- en werkcollege elkaar af. De hoorcolleges zijn gericht op het aanbieden van niet eerder aangeboden lesstof. Het bestuderen van de literatuur bereid je daarop voor. Let op: in de hoorcolleges bieden we nadrukkelijk geen stof aan, die je eerder hebt kunnen lezen. Het gaat dus altijd om nieuwe informatie en perspectieven die we hier bespreken. Wel haken we uiteraard aan bij jullie bestaande kennis- en informatieniveau.

De werkcolleges zorgen dat de jij je kennis en vaardigheden, die binnen een lesthema vallen, eigen maakt. Kennis en vaardigheden worden zo geïntegreerd tot competentie. We maken gebruik verschillende didactische werkvormen. De kans dat een bepaalde werkvorm gedurende de studie wordt herhaald is minimaal. Op deze manier ervaar je hoe het is om te werken vanuit een gevarieerd leerstofaanbod en gevarieerde activerende didactieken.

Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij recente onderwijskundige ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs aan begaafde leerlingen, is een deel van de literatuur in deze opleiding Engelstalig.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.