U bent niet ingelogd.
Inloggen

Beleid op School

Dit is het eerste artikel van een reeks bijdragen die in 2022 zullen verschijnen over de toekomst van het begaafdheidsonderwijs in Nederland

Auteur: Eleonoor van Gerven & Anouke bakx | Thema: Beleid op School

In september 2021 verscheen het boek Hoe dan?!, dat ingaat op de verschillende thema’s waar schoolleiders, -besturen en specialisten mee te maken krijgen als het gaat om begaafdheidsonderwijs. Schrijvers zijn Anouke Bakx, Eleonoor van Gerven en Annemieke Weterings. Voor de Nieuwsbrief van Begaafdheidsprofielscholen ging Martijn de Graaf in gesprek met de drie auteurs.

Auteur: Martijn de Graaf | Thema: Beleid op School

In deze bijdrage wegen de auteurs de resultaten van de Wet passend onderwijs vanuit het perspectief van begaafdheidsonderwijs.

Auteur: Eleonoor van Gerven, Anouke Bakx en Annemieke Wterings | Thema: Beleid op School

In dit artikel verkennen we wat je kunt leren van “de ecologie van leerling” waardoor jouw kansen op succes groter worden als je onderwijs aan begaafde leerlingen gaat bieden. Met andere woorden: hoe zorg je nu dat het onderwijs aan begaafde leerlingen écht passend wordt?

Auteur: Eleonoor van Gerven | Thema: Beleid op School

Elk paradigma in het denken over begaafdheid heeft eigen uitgangspunten en legt eigen accenten. Als je je daarvan niet bewust bent kun je onvoldoende de consequenties van je keuzes over zien. dit artikel is een pleidooi om het maatschappelijk gesprek over begaafdheid vooral vanuit die verschillende perspectieven te blijven voeren.

Auteur: Eleonoor van Gerven | Thema: Beleid op School

In dit artikel wordt ingegaan op de afwegingen die een school moet maken voordat zij overgaat tot het vervroegd toelaten van leerlingen in groep 1.

Auteur: Eleonoor van gerven | Thema: Beleid op School

Over wat begaafdheid is en hoe dit begrip het maatschappelijk kan worden bestaan grote verschillen in opvatting. Deze verschillen bestaan wereldwijd en komen niet alleen in het taalgebruik tot uiting maar ook in de manier waarop begaafdheid een plaats krijgt in het onderwijs. Dat komt omdat de invulling die we aan het begrip begaafdheid geven zichtbaar maakt welke onderwijsvoorzieningen we zouden willen bieden. In dit artikel gaan we in op twee internationale uitersten in het denken over begaafdheid. We bekijken welke gevolgen dit heeft voor mogelijke onderwijsarrangementen en de selectie van leerlingen die hierin mogen participeren.

Auteur: Eleonoor van Gerven | Thema: Beleid op School

Wat moet je als leraar allemaal weten en kunnen om de attitude die aansluit bij de verwachtingen van de leerling te kunnen aannemen?

Auteur: Eleonoor van gerven & Ilja Hoogenberg | Thema: Beleid op School

Op steeds meer scholen en in steeds meer schoolbesturen kijkt men naar de mogelijkheden voor alternatieve onderwijsarrangementen voor begaafde leerlingen. Die arrangementen variëren van leerpleinen, hotspots, plusklassen tot een ultieme vorm van segregatie: voltijdsonderwijs voor begaafde leerlingen.

Auteur: Eleonoor van Gerven | Thema: Beleid op School

Een doorgaande lijn voor de aanpak van het onderwijs bevordert dit. Als je voor een leerling afwijkt van de basisaanpak, is het belangrijk dat er duidelijke kaders bestaan waarbinnen de aangepaste aanpak zich afspeelt.

Auteur: Eleonoor van Gerven | Thema: Beleid op School

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.