U bent niet ingelogd.
Inloggen

Thema's

Kernmodule Internationale perspectieven
Tijdens acht kenniscolleges verdiepen we ons in de theorie over onderpresteren. Dit doen we vanuit een internationaal perspectief. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je twee Engelstalige artikelen. Tijdens de kenniscolleges wordt verdieping geboden op de vooraf bestudeerde literatuur. Deze literatuur wordt steeds aan elkaar gerelateerd zodat overeenkomsten en verschillen in visie, aanpak en onderwijscontext helder worden. Daarbij gaan we uit van een ecologisch perspectief op onderwijs. Besproken thema’s zijn o.a. executieve functies, motivatie, intra- en interpersoonlijke gevolgen van onderpresteren en kansen op succes in begeleiding. Je rondt deze module af met een verzameling leesquizzes.

Onderwijsdesign
In dit studiejaar ga je aan de hand van een variant op het TASC-model het concept van onderwijsdesign toepassen in je eigen praktijk.  Het proces van onderzoek doen moet gaan leiden tot een passend begeleidingsarrangement voor een onderpresterende begaafde leerling. Onder een begeleidingsarrangement verstaan we een systematische werkwijze die een positieve bijdrage levert aan het functioneren van de leerling (in de schoolse context). Een begeleidingsarrangement verschilt van een onderwijsarrangement. Bij een onderwijsarrangement staat de vorm waarin een educatief aanbod plaats vindt centraal. Bij een begeleidingsarrangement staat het begeleidingsproces dat de leerling nodig heeft om in dit onderwijsarrangement tot leren te komen centraal.
Als Specialist Begaafdheid kun je verschillende rollen hebben. Het kan zijn dat jij de leerkracht begeleidt om tot dit passende begeleidingsarrangement te komen, maar ook dat jij zelf de leerling begeleidt en dus niet alleen de (co-)ontwerper bent van het arrangement, maar tevens de uitvoerder. Door je begeleidingsarrangement op basis van onderwijsdesign te ontwikkelen, neemt de kans op succesvol handelen toe ten opzichte van een regulier handelingsplan waarbij veelal de fase van exploreren vanuit theorie en praktijk wordt overgeslagen om direct tot een interventie over te gaan.

Theoryreview
Tijdens je studie ga je zelf aansturen op de individuele theoretische verdieping die past bij jouw persoonlijke leervragen en de casus van je onderzoek. Dit doen we in vaste groepen tijdens de lessen 3 en 5. Bij aanvang van je studie hoor je van de docenten hoe de groepen zijn ingedeeld. Je leert hoe je de verplichte literatuur kunt relateren aan literatuur van eigen keuze. We scherpen het kritisch denken met elkaar aan door uit te gaan van het concept kennisconstructie. 

Intervisie
In deze studie speelt intervisie een belangrijke rol. Elke student brengt tijdens dit jaar een casus van een onderpresterende leerling in (los van de casus die gebruikt wordt voor het onderwijsdesign). We werken volgens de werkwijze van het functioneel veranderingsgericht werken. Deze aanpak is gericht op het bevorderen van de pedagogische virtuositeit van de deelnemers. Het theoretisch concept achter de aanpak van de intervisie is het oplossings- en handelingsgericht werken in een onderwijs context die gebaseerd is op de inclusieve gedachte.
De intervisie vindt plaats via ZOOM ontmoetingen. Deze zijn vooraf ingeroosterd. Elk intervisiemoment vindt daardoor plaats onder de volledige begeleiding van een docent. De intervisiegroepen hebben dezelfde samenstelling als de groepen voor theoryreview.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.