U bent niet ingelogd.
Inloggen

Certificaat

Om voor het cursuscertificaat in aanmerking te komen moet je aan de onderstaande eisen voldoen:

 • Aanwezigheid
  • De cursus wordt gegeven in 8 avonden: je bent ten minste 6 van de 8 avonden volledig aanwezig.
  • Les 8 is een les waarvoor een volledige verplichte deelname geldt.
 • Kernmodule Onderwijsdesign en Kernmodule Internationale perspectieven op onderpresteren
  • Je ontwikkelt een onderwijsdesign (ontwikkelt op basis van de internationale theoretische perspectieven).
  • Je hebt drie voortgangsgesprekken met je begeleider gevoerd over het onderzoek.
  • Je verzorgt een presentatie van 20 minuten tijdens de laatste les van de cursus over je onderzoek.
 • Kernmodule Internationale perspectieven op onderpresteren
  • 7 volledig afgeronde leesquizzen.
 • Kernmodule Theoryreview & intervisie
  • Voor elke bijeenkomst lees je een bron naar eigen keuze. Je relateert de bron aan je eigen onderzoek. Je bespreekt het geheel tijdens de bijeenkomst volgens een vast protocol.

Het beoordelingsniveau dat wordt gehanteerd voor de beoordeling van de opdrachten is gebaseerd op de professionele attitude van leraren zoals deze verwacht mag worden op masterniveau (vastgelegd in de zgn. Dublin descriptoren, level 7). Daarbij wordt verwacht dat de deelnemende leraar demonstreert de aangeboden leerinhouden in relatie tot haar persoonlijke leerdoelen toe te passen op dit masterniveau.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.