U bent niet ingelogd.
Inloggen

Uitgaven

Raising the Bar

The competencies of specialists in gifted education

Uitdagend Onderwijs

Auteur: Eleonoor van Gerven
Uitgever: Leuker.nu
Taal: Engels
Pagina's: 506
ISBN: 9789403617862
Editie: 1

Raising the bar. The competencies of specialists in gifted education

Eleonoor W.J.M. van Gerven

 

Het aantal (basis)scholen dat het onderwijs aan begaafde leerlingen gericht wil vormgeven groeit. Leraren geven aan dat zij concrete handvatten nodig hebben om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan begaafde leerlingen te kunnen verzorgen. Daarom gaan steeds meer leraren zich op dit gebied verder professionaliseren. Als de kwaliteit van die nascholing hoog is, dan kan ook de kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs toenemen.
Van Gervens onderzoek richt zich op het kunnen verbeteren van de kwaliteit van nascholing van leraren met betrekking tot begaafdheidsonderwijs. Daarvoor ontwikkelde zij een competentiematrix waarin generieke leraarvaardigheden beschouwd worden door de bril van begaafdheidsonderwijs. Zo zijn 25 competenties geformuleerd die kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van het begaafdheidsonderwijs. Van Gerven koos voor de opzet van een matrix die past in het onderwijskundige beleid waarin de diversiteit onder leerlingen een gegeven is waarop elke leraar op vanuit een inclusieve gedachte moet kunnen inspelen.
Aanvullend onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse stakeholders (leraren, ouders en specialisten begaafdheidsonderwijs) maakte inzichtelijk welke accenten zij graag gelegd zien in het professionele gedrag van specialisten begaafdheidsonderwijs. Daardoor werd ook duidelijk welke aspecten uit de theorie over begaafdheidsonderwijs door stakeholders als belangrijk gezien wordt voor de praktijk van het begaafdheidsonderwijs. Veronderstelde accentverschillen tussen de verschillende groepen stakeholders waren minder groot dan vooraf werd verondersteld. Leraren, ouders en specialisten begaafdheid kozen veelal voor dezelfde voorbeelden van competent gedrag. Zij selecteerden vooral voorbeelden voor competent gedrag gericht op het bevorderen van het intrapersoonlijke inzicht, de academische ontwikkeling en de zelf-actualisatie van begaafde leerlingen.
De matrix kan gebruikt worden als ondersteuningsmiddel voor het vraaggestuurd ontwikkelen van nascholing van leraren, als richtsnoer bij het ontwikkelen van beroepsstandaarden voor specialisten begaafdheidsonderwijs en als richtsnoer voor specialisten begaafdheidsonderwijs om betekenisvol invulling aan hun beroepspraktijk te kunnen geven.

Bestellen

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.