U bent niet ingelogd.
Inloggen

Eleonoor van Gerven Nieuwe projectmanager Nationaal Kenniscentrum Hoogbegaafdheid

Met ingang van 1 juni 2023 gaat Eleonoor van Gerven aan de slag als projectmanager van het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Dit kenniscentrum wordt op verzoek van het ministerie van OCW ontwikkeld door het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN).”

In gesprek met Eleonoor van Gerven over haar nieuwe rol. 

Wat maakt dat je nu kiest om de rol als projectmanager van het Nationaal Kenniscentrum Hoogbegaafdheid op je te nemen?
“Na ruim 30 jaar als lerarenopleider leraren op weggeholpen te hebben om kennis te ontwikkelen over begaafde leerlingen in hun klas, en diverse boeken hierover geschreven te hebben, wilde ik heel graag deze mooie kans aangrijpen om ook vanuit een nationaal perspectief kennis op dit gebied voor leraren en scholen goed toegankelijk te maken. Ik denk dat er veel kansen zijn om juist vanuit het Kenniscentrum heel genuanceerd informatie te kunnen delen met het veld en ik denk dat juist die nuance en de bijbehorende zorgvuldigheid van belang is als we de belangen van begaafde leerlingen willen behartigen. Ik ben ooit begonnen als kleuterleidster. Dat was een heel praktische opleiding. Na mijn universitaire studie heb ik een aantal jaar als onderzoeker gewerkt om uiteindelijk terug te keren naar de onderwijspraktijk, zij het in een rol als adviseur en lerarenopleider. Ik denk dat de combinatie van deze twee werelden maakt dat ik in staat ben om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Mijn rol bij het Kenniscentrum biedt mij de kans om die brug nog weer meer vorm te geven.” 

Betekent dit dat je nu ook gaat stoppen met het opleiden van leraren?
“Ik ga niet stoppen met het opleiden van leraren want daar ligt zeker mijn hart. Maar ik ga mijn lesgevende activiteiten wél beperken tot drie grote projecten binnen Slim Educatief BV. Ik blijf onverminderd uitvoerend in de onderwijspraktijk van de opleidingen Specialist Begaafdheidsonderwijs en Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen. Deze twee projecten zijn door mij ontwikkeld en ieder jaar zie ik samen met mijn collega’s weer kansen om mee te ontwikkelen met veranderingen in het onderwijs en veranderingen in inzichten met betrekking tot begaafdheid. Het zijn toch een beetje “mijn kindjes” deze opleidingen en ik ben er beslist niet klaar voor om van de rol in deze opleidingen afstand te doen.
Het derde project betreft onze reeks Kennisinjecties. Dit is een reeks thema bijeenkomsten waarin heel kleine groepjes deelnemers met elkaar relatief snel bijgepraat worden over de ontwikkelingen in de wetenschap en de onderwijspraktijk. Meestal werken ik in dit project met groepjes van ongeveer vijf deelnemers en dat maakt de bijeenkomsten waardevol voor de deelnemers omdat je zo echt in gesprek met hen maatwerk kan leveren en uitgebreid kunt ingaan op hun vragen.”

Nu kan zelfs jij niet alle dingen tegelijk doen want ook voor jou geldt dat er maar 24 uur in een dag zitten. Wat zijn nu verder de consequenties voor Slim Educatief?
“Tja, als een zandloper had gehad zoals Hermelien in de Harry Potter boeken, dan had ik het wel geweten… dan zou ik gewoon alles tegelijk willen doen. Maar concreet betekent de verandering dat Slim Educatief gedurende mijn aanstelling als projectmanager bij het Kenniscentrum geen zakelijke dienstverlening kan verrichten in de vorm van advisering en het verzorgen van kortlopende cursussen zoals die ingekocht werden door samenwerkingsverbanden. Alleen reeds bestaande afspraken op dit gebied worden komend jaar nog uitgevoerd. Op die manier kan belangenverstrengeling mijns inziens goed worden voorkomen. Mocht mijn rol op termijn weer gaan veranderen, dan pak ik die werkzaamheden uiteraard weer heel graag op.”

Je bent verder actief als secretaris van de World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC) en vanuit die bestuursrol ook voorzitter van de wetenschapscommissie van de WCGTC. Daarnaast ben je voorzitter van de Educational Insights Group die onderzoek doet naar de motivatie van leraren van begaafde leerlingen. Blijf je ook daar actief?
“Ja natuurlijk! Die taken heb ik opgenomen om vanuit een breder perspectief internationaal betrokken te zijn in het wetenschappelijke veld van begaafdheid. Ik heb ook nog een aantal andere internationale adviestaken. Ook deze taken blijf ik uitvoeren. Ik werk graag samen met mijn internationale collega’s en de combinatie van alle verschillende rollen biedt kansen om ook op die manier een klein beetje te kunnen bijdragen aan beter onderwijs en meer kansen tot ontwikkeling van begaafde leerlingen en uiteindelijk is het me dáár om te doen!”

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.