U bent niet ingelogd.
Inloggen

Eleonoor van Gerven

Eleonoor van Gerven studeerde Pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit). Zij schreef eerder onder andere Begaafd Begeleiden, Passend onderwijs voor begaafde leerlingen en Aan de slag met slimme kleuters. In 2013 verscheen het eerste deel van de reeks Knapzak Praktijkgidsen: Begaafde Onderpresteerders, in 2014 het tweede deel: Uitdagend Onderwijs.  In 2015 volgden de twee delen over de Cirkel van Zorg. Zij was tussen 2004 en 2016 bedenker en ontwikkelaar van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. In november 2016 punbliceerde zij: Goed Onderwijs voor begaafde leerlingen (Uitgeverij Instondo) en De Gids, over begaafdheid in het basisonderwijs (Uitgeverij Leuker.nu). Eleonoor is mede-auteur van het boek "Understanding Twice-Exceptional Learners" (Prufrock Press, 2020). Zij schreef daarvoor het hoofdstuk over executieve functies en het het hoofdstuk over begaafde leerlingen met dyslexie.
Eleonoor van Gerven is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de continuering van geaccrediteerde eenjarige post-hbo-registeropleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO® en voor de post-hbo-registeropleiding Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen. Voor deze opleidingen ontwikkelde zij een competentiematrix waarin de beroepscompetenties van de leraar geintegreerd zijn met de competenties als Specialist Begaafdheid. Eleonoor van Gerven schreef tevens de beroepscode voor de Specialist Begaafdheid die door de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid (LBSB) wordt onderschreven.
Naast deze opleidingen ontwikkelt en verzorgt zij diverse korte cursussen, workshops en maatwerktrajecten over begaafde leerlingen in het primair onderwijs. Eleonoor van Gerven is bij de Vereniging van Nederlandse Lerarenopleiders als registerlid opgenomen.

Eleonoor van Gerven is bestuurslid van de World Council for Gifted and Talented Children. tevens is zij namens de Nederlandse leden van ECHA nationaal correspondent voor ECHA (Internationaal). 

Heeft u een vraag over een van onze opleidingstrajecten of wilt u de mogelijkheden voor een maatwerk voor uw school of samenwerkingsverband verkennen?

Neem contact op

 

Let op: Het is niet mogelijk om via deze website een individueel advies voor uw kind te vragen. Evenmin is het mogelijk om vragen van ouders en leerkrachten over individuele leerlingen telefonisch of per e-mail te beantwoorden. Voor dergelijke individuele adviezen, intelligentieonderzoek of ander psycho-diagnostisch onderzoek verwijs ik u naar de daartoe bevoegde instanties en personen.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.