U bent niet ingelogd.
Inloggen

Edutalks & handouts

SIP: The Systemic Intervention Protocol

These slides are a selection of the slides being used at my presentation about the Systemic Intervention Protocol at the 2019 World Conference for Gifted and Talented Children.

Download

Addressing the needs of 2E students in the regular classroom

Pre-conference workshop WCGTC 2019, Nashville, Tennessee, USA.

These slides are a selection of the slides that were used during the pre-conference workshop "Addressing the needs of 2E students in the regular classroom: a strategy for teachers to design interventions". 

 

Download

Edutalk 5: 2E case study "Meet Tommie"

Youtube Video

Deze edutalk is gebaseerd op het onderwijsdesignonderzoek dat verricht is door een van onze studenten in de opleiding specialist dubbel bijzondere leerlingen.
Om eventuele herkenning met de betreffende leerling te voorkomen is gebruik gemaakt van foto's van een stockbureau.
Om eventuele herkenning van de leerling te voorkomen is tevens geen vermelding gedaan van de student die dit onderzoek heeft uitgevoerd.
Daar waar aanvullende gegevens mogelijk de identiteit van de leerling zouden kunnen openbaren, zijn deze gegevens zo bewerkt dat deze niet meer te herleiden zijn tot een specifieke leerling.

Hoewel deze edutalk openbaar gemaakt is op de website, is het niet toegestaan om de edutalk te downloaden. Ik ga ervan uit dat je als gebruiker van de website dit respecteert.

Bekijken

Edutalk 4: 2E Students: 1+1=3

Youtube Video

Deze edutalk is een samenvatting van een bredere masterclass over dubbel bijzondere leerlingen. Dat betekent dat met deze edutalk geenszins een compleet beeld van de complexe problematiek wordt geschetst. 
In deze edutalk wordt gebruik gemaakt van een schematische weergave van aspecten die een rol spelen in de problematiek van dubbel bijzondere leerlingen. Dit model is geen grafische weergave die gebaseerd is op statistische gegevens. Het betreft een denkmodel om invloeden op het functioneren van dubbel bijzondere leerlingen in beeld te kunnen brengen.

Hoewel deze edutalk openbaar gemaakt is op de website, is het niet toegestaan om de edutalk te downloaden. Ik ga ervan uit dat je als gebruiker van de website dit respecteert. 

Bekijken

Edutalk 3: The student's ecological system

Youtube Video

Deze edutalk is bedoeld om inzicht te krijgen in wat we verstaan onder het concept van de ecologie van de leerling (Van Meersbergen & De Vries, 2012) en hoe dit concept bruikbaar is voor het afstemmen op de onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen.
Voor deze edutalk wordt gebruik gemaakt van een grafische weergave van de ecologie van de leerling ontwikkeld door Van Gerven (2015).
De edutalk is onderdeel van een bredere masterclass over educatieve behoeften van begaafde leerlingen. De edutalk is derhalve geenszins volledig en pretendeert dit ook niet te zijn.

Hoewel deze edutalk openbaar gemaakt is op de website, is het niet toegestaan om de edutalk te downloaden. Ik ga ervan uit dat je als gebruiker van de website dit respecteert.

Bekijken

Edutalk 2: The changed focussed approach for RtI

Youtube Video

Deze edutalk betreft een fragment uit een breder geheel binnen een masterclass over veranderings- en oplossingsgericht werken. De edutalk biedt daardoor een globaal overzicht over een werkwijze en laat details buiten beschouwing.

Hoewel deze edutalk openbaar gemaakt is op de website, is het niet toegestaan om de edutalk te downloaden. Ik ga ervan uit dat je als gebruiker van de website dit respecteert.  

Bekijken

Edutalk 1: Twice-Exceptionality: Risk & Resiliency factors

Youtube Video

Deze edutalk maakt deel uit van een bredere presentatie tijdens een reeks masterclasses over dubbel bijzondere leerlingen. Omdat dit slechts een fragment is uit wat er tijdens deze masterclasses wordt besproken, is de presentaties geenszins dekkend voor het gehele thema over dubbel bijzondere leerlingen.

Hoewel deze edutalk openbaar gemaakt is op de website, is het niet toegestaan om de edutalk te downloaden. Ik ga ervan uit dat je als gebruiker van de website dit respecteert.

Bekijken

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.