U bent niet ingelogd.
Inloggen

Certificering

Je rondt de opleiding af met het behalen van een Post HBO registerdiploma als Specialist Begaafdheid. Jouw bekwaamheidsprofiel is vastgelegd in de competentiematrix en het professioneel kader dat hoort bij de opleiding Specialist Begaafdheid. De Specialist Begaafdheid handelt conform dit professionele kader. 
Tijdens de opleiding werken we met een voortschrijdend assessment. Dat wil zeggen dat je voor elk thema waarvoor je een portfolio gaat inleveren, je de keuze krijgt uit een aantal portfoliotaken. Twee aspecten bepalen je keuze voor deze taak:

  • op basis van je assessment selecteer je de opdracht waarvan jij denkt dat je er het meeste van gaat leren. Dat wil zeggen dat je kerncompetenties gaat ontwikkelen en/of verfijnen waarvan uit jouw competentieprofiel blijkt dat daar nog veel ontwikkelingsruimte is.
  • de opdracht moet passen bij de functie die je op je werkplek hebt. De opdracht sluit dus aan bij jouw persoonlijke praktijkbehoefte en eventuele handelingsverlegenheid.

Tijdens de online studiegroepbijeenkomsten krijg je gelegenheid om met medestudenten uit jouw eigen kleine studiegroep, gezamenlijk voorgang van je opdracht te bespreken. Het blijven echter wel steeds individuele opdrachten en je bent voor het maken en afronden van de opdrachten niet afhankelijk van je medestudenten. Je portfolio wordt voorzien van feedforward. Daarnaast wordt het resultaat van je opdracht concreet met een cijfer beoordeeld. Jouw cijfer wordt bepaald door 'de standaard van voorwaardelijkheid'. Deze standaard is gebaseerd op de zogenoemde Dublin Descriptoren. Voor elk niveau zijn met behulp van rubrics concrete voorwaarden benoemd. Deze voorwaarden zijn in het toetsboek opgenomen. Je kunt dus zelf vooraf een inschatting maken in hoeverre jouw portfolio aan een bepaald niveau voldoet. 
Je rondt de opleiding af na een assessment. Je hebt daarvoor de volgende verplichtingen voldaan:

  • Assessment ronde 1 (startassessment).
  • 4 Portfoliotaken, (module 1 t/m 4).
  • Assessment ronde 2 (voortgangsassessment)
  • Assessment ronde 3 (afrondend assessment)
  • Eventueel studieverzuim is binnen de marges van de verzuimregeling gebleven.

Toetsing binnen de opleiding vindt plaats op grond van de kaders die zijn gesteld door middel van de zgn. Dublin Descriptoren voor het masterniveau. Let wel: de opleiding Specialist begaafdheid leidt weliswaar op tot een professionele attitude op masterniveau maar is geen formele masteropleiding.

Voor de portfoliotaken geldt dat er voor elke taak één herkansingsmogelijkheid is. Indien de herkansing niet als een voldoende wordt beoordeeld, wordt met de student een individuele afspraak gemaakt over de mogelijkheden voor de studievoortgang.

Om een module af te ronden met een toets, dien je deelgenomen te hebben aan de module zoals die in het betreffende studiejaar wordt verzorgd. Op deze regel maken we géén uitzondering. Dit betekent dat we ook niet werken met een vrijstellingenbeleid. Binnen elke module garandeert de keuze in portfolioproducten een zeer ruime ontwikkelingsmarge waarmee je ten opzichte van je startassessment weer verdere groei aantoonbaar kunt gaan maken.

Let op: Als je gedurende het studiejaar besluit om je opleiding te stoppen, is het niet mogelijk jouw studieplaats over te dragen aan iemand anders! De leerlijn is verticaal georganiseerd. Daarom zijn de modulen zijn niet te volgen als korte 'cursus'. Je rondt een module af als je 80% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest en je portfolio als voldoende is beoordeeld.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.