U bent niet ingelogd.
Inloggen

Veldvest POB

Veldvest POB

Dit cursustraject is speciaal ontwikkeld voor de academie van Veldvest. Werk je niet voor dit samenwerkingsverband, dan kun je dus niet inschrijven of deelnemen.

Inschrijven is mogelijk vanaf 01-01-2020!

Voor wie
De cursus is bedoeld voor leraren, onderwijskundig leiders, leermonitoren, regisseurs en orthopedagogen van de stichting Veldvest die met hun team passend onderwijs aan begaafde leerlingen in een inclusieve school willen gaan bieden. Om dit te kunnen zoek je naar een theoretische onderbouwing van jouw praktisch handelen. Je hebt daarvoor een onderzoekende houding en een op oplossingen gerichte instelling. Je bent je ervan bewust dat er niet één antwoord bestaat, maar dat de bruikbaarheid van een suggestie voor interventie afhangt van jouw eigen professionele context.

Thema's
In deze cursus van 6 bijeenkomsten gaan we in op 3 thema’s die betrekking hebben op het onderwijs aan begaafde leerlingen. Het herkennen van educatieve behoeften, leerweggerichte interventies en pedagogisch begeleiden. In de eerste bijeenkomsten zetten we de paradigmashift uit een die zich momenteel wereldwijd afspeelt in het denken over begaafdheid en de consequenties die dit heeft voor onderwijs aan begaafde leerlingen in Nederland. In de tweede bijeenkomst gaan we in op het ecologisch profileren van educatieve behoeften. Uitgangspunt is dat educatieve behoeften worden gestuurd door de interactie tussen persoonskenmerken en de onderwijskundige en opvoedkundige omgeving. In bijeenkomst drie en vier gaan we in op de taxonomie van Marzano & Kendall en de kansen die het gebruik van deze taxonomie biedt voor het ontwikkelen van rijk onderwijs. We bespreken hoe deze taxonomie aansluit bij concepten van onderzoekend en zelfregulerend leren. Je gaat tijdens een van de bijeenkomsten ervaren hoe het is om te leren op deze manier en je ontwikkelt met behulp van deze taxonomie eigen rijke lessen. In bijeenkomst vijf en zes staat het thema onderpresteren en executieve functies centraal. Hoe kun je vanuit een ecologisch perspectief leerlingen begeleiden die zich anders ontwikkelen dan je eigenlijk verwacht? Wat beïnvloedt motivatie en welke rol speelt de leraar in het aanwakkeren van die motivatie? Hoe spelen executieve functies in dat proces een rol?

Data
Do 30-01-2020 | Do 13-02-2020 | Do 05-03-2020 |  Do 16-04-2020 | Do 28-05-2020 | Do 11-06-2020

Locatie
I.v.m. Covid-19 vinden al onze lessen tot het einde van dit schooljaar online plaats. deelnemers krijgen daarover per email alle informatie die nodig is om deel te kunnen nemen aan de lessen. 

Studielast
28 uur als onderstaand verdeeld:

  • 18 Contacturen
  • 10 Literatuurstudie

Manier van werken
In deze cursus koppelen we steeds theorie over begaafdheid aan de dagelijkse praktijk. In elke bijeenkomst wordt rondom één thema gewerkt. Per thema stellen we zo één kerncompetentie centraal. Er zijn indicatoren waaraan je na afronding van de cursus kunt zien hoe de verworven competentie te herkennen is in wat je weet en wat je kunt (Van Gerven & Hoogenberg-Engbers, 2011). In dit ‘spoorboekje’ kun je zien wat je aan voorbereiding voor de bijeenkomsten moet doen. Omdat het belangrijk is om daarbij te kunnen aansluiten op de behoeften van deelnemers kan het zijn, dat we tijdens bijeenkomsten gezamenlijk afspreken om daarin wijzigingen door te voeren. We gaan ervan uit dat jij die zelf noteert. Deze wijzigingen zullen niet meer aanvullend op de website worden opgenomen.

 

 

Inschrijven

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.