U bent niet ingelogd.
Inloggen

Velduil

Dit basiscursustraject is speciaal ontwikkeld voor OBS De Velduil. Werk je niet voor deze school, dan kun je dus niet inschrijven of deelnemen.

Voor wie
De basiscursus is bedoeld voor leraren in het Primair Onderwijs die met hun team passend onderwijs aan begaafde leerlingen in een inclusieve school willen gaan bieden. Je bent werkzaam in groep 1 t/m 8. Om dit te kunnen zoek je als leraar naar een theoretische onderbouwing van jouw praktisch handelen. Je hebt daarvoor een onderzoekende houding en een op oplossingen gerichte instelling. Je bent je ervan bewust dat er niet één antwoord bestaat, maar dat de bruikbaarheid van een suggestie voor interventie afhangt van jouw eigen professionele context.

Thema's

  • Herkennen van begaafdheid
  • Veranderingsgericht werken met begaafde leerlingen
  • Uitdagend onderwijs (1)
  • Uitdagend onderwijs (2)
  • Onderpresteren
  • Executieve vaardigheden en leerstijlen

Data*
Woe 30-09-2020 | Woe 28-10-2020 | Woe 02-12-2020 | Woe 20-01-2021 | Woe 10-02-2021 | Woe 10-03-2021
*Alle bijeenkomsten zijn van 13:30-16:30 uur.

 

Studielast
45 uur als onderstaand verdeeld:

  • 18 Contacturen
  • 10 Literatuurstudie
  • 17 Practicum uren huiswerkopdrachten 

Manier van werken
In deze cursus koppelen we steeds theorie over begaafdheid aan de dagelijkse praktijk in je eigen groep. In elke bijeenkomst wordt rondom één thema gewerkt. Per thema stellen we zo één kerncompetentie centraal. We hebben een ‘spoorboekje’ gemaakt waarin je als cursist precies kunt zien wat we elke les gaan doen. Daar vind je ook wat je doet aan voorbereiding voor elke les. Op de eerste dag staat het herkennen van kenmerken van begaafdheid en kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong centraal. We gaan in op de vragen wat je onder begaafdheid kunt verstaan en hoe je het proces van herkennen in je praktijk rechtstreeks kunt inzetten om een educatief profiel van een leerling te maken. Op dag twee hebben we aandacht voor het aanpassen van de reguliere lesstof. Hoe kun voor begaafde leerlingen een uitdagend leerstofaanbod samenstellen? Daarnaast staan we stil bij risico's bij vervroegde doorstroming. Op de derde dag bespreken we het thema onderpresteren executieve vaardigheden. In elke les is expliciet aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van begaafde leerlingen.

Vanaf het begin van deze cursussen werk je in de tijd tussen de bijeenkomsten aan een praktijkopdracht die past bij jouw eigen situatie. In deze opdracht komen kennis en vaardigheid die je tijdens de cursus opdoet of ontwikkelt, samen met alles wat jij als leerkracht al kon en deed in je dagelijkse praktijk. Aan het eind van de cursus lever je de opdracht in bij de docent. Dit doe je door gebruik te maken van de ‘Toetsbox Praktijkopdrachten’. Je krijgt van de docent feedforward op de opdracht. Daarvoor werken we met vaste criteria voor elke opdracht. We benoemen twee aspecten die je heel sterk hebt uitgevoerd. Daarnaast benoemen we één aspect dat je verder kunt uitdiepen om jouw praktijkopdracht nog sterker te maken. Daarnaast nemen we in je opdracht zelf korte feedforward vragen op. Dit zijn oplossingsgerichte vragen die je helpen de diepgang van je opdracht te vergroten.

Inschrijven

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.