U bent niet ingelogd.
Inloggen

SWV 2305PO DBL

Deze cursus is alléén toegankelijk voor leraren werkzaam voor Samenwerkingsverband 2305PO

Covid-19
Indien het aantal Coronabesmettingen gedurende het studiejaar zo oploopt dat wij van mening zijn dat we ondanks dat we de RIVM richtlijnen volgende veiligheid van de studenten of onze docenten niet langer kunnen garanderen (we hebben de grens getrokken bij de signaalwaarde (1) van het reproductiegetal), of dat we t.g.v. de RIVM maatregelen de kwaliteit van de lessen niet kunnen waarborgen in een live setting, worden alle lessen per direct omgezet in live-online lessen (Zoom). Je wordt hierover dan door ons direct ingelicht. De lessen vinden dan plaats op de afgesproken lesdagen en gedurende de afgesproken lestijden. Zowel de inhoud als de vorm van de werkopdrachten is dan gelijk aan de vorm zoals deze verzorgd zal worden tijdens de oorspronkelijke geplande live lesdagen op locatie.

In deze cursus van drie lessen staat een groep leerlingen centraal die complexe educatieve behoeften hebben. Deze leerlingen laten zien dat zij zowel over kenmerken van begaafdheid beschikken als dat er kenmerken van een leer- of ontwikkelingsstoornis waarneembaar zijn (dubbel-bijzondere leerlingen). Deze kinderen hebben behoefte aan een aanpak waarin maatwerk centraal staat. Daarbij is het belangrijk om je te bedenken dat er zeker voor deze groep leerlingen geen snelle oplossingen zijn waar je met een paar handgrepen het probleem oplost. De cursus is gericht op wat je in je eigen praktijk kunt doen in een pre-diagnostische fase. Voor de manier van werken baseren we ons op de manier van werken zoals die ook toegepast wordt in de post-hbo registeropleiding Specialist Dubbel-Bijzondere Leerlingen en die bewezen heeft effectief te zijn om maatwerk te kunnen leveren.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor leraren primair onderwijs die in hun dagelijks werk te maken hebben met dubbel-bijzondere leerlingen. je beschikt over veel kennis en ervaring gericht op het verzorgen van onderwijs aan begaafde leerlingen. Je bent gewend om veranderings- en oplossingsgericht te werken. Je beschikt over basiskennis met betrekking tot specifieke leerstoornissen, ADHD en ASS.

Thema's

  • Dubbel-bijzonder: 1+1=3
  • Dubbel-bijzonder: verkennen van de situatie
  • Dubbel-Bijzonder: betekenisvolle interventies

Locatie
De cursus wordt op de locatie van SWV 2305PO verzorgd.

NB: voor al onze opleidingstrajecten geldt, dat we werken volgens RIVM richtlijnen. Indien we zien dat deze richtlijnen op de locaties onvoldoende nageleefd kunnen worden of de richtlijnen worden aangescherpt, worden de cursussen online voortgezet. In dat geval vinden de trajecten altijd live plaats. De lessen (inclusief werkopdrachten) zijn dan gelijk aan de lessen zoals ze op locatie gegeven zouden worden. Er is dus direct contact met de docent en de medestudenten. Wij werken met ZOOM voor het verzorgen van de online lessen.

Studielast
18 uur als onderstaand verdeeld:

  • 9 Contacturen
  • 9 Literatuurstudie

Deelnemen
Deelname aan deze cursus is mogelijk voor personeel van de scholen die behoren bij samenwerkingsverband 2305PO. Nadere informatie over de cursussen en de manier van inschrijven is te verkrijgen via cursussen@2305po.nl. 
Wie is ingeschreven en een bevestiging van deelname heeft ontvangen kan zich via deze website registreren om toegang te krijgen tot het besloten deel met lesstof en cursusinformatie. Let op registratie werkt in twee stappen. de eerste stap is dat je je aanmeldt als gebruiker van de website. De tweede stap is dat jij je dan inschrijft voor de cursus waarvoor je toestemming heb tgekregen van het samenwerkingsverband 2305PO

Inschrijven

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.