U bent niet ingelogd.
Inloggen

SWV 2305PO Plus

Deze cursus is alléén toegankelijk voor leraren werkzaam voor Samenwerkingsverband 2305PO

Covid-19
In verband met het snel stijgend het aantal Coronabesmettingen zijn alle lessen per direct omgezet in live-online lessen (Zoom). De lessen vinden plaats op de afgesproken lesdagen en gedurende de afgesproken lestijden. Zowel de inhoud als de vorm van de werkopdrachten is dan gelijk aan de oorspronkelijke geplande live lesdagen op locatie. Je ontvangt ongeveer 3 werkdagen voorafgaand aan elke les de link naar het digtale klaslokaal. Check goed je spamfilter ons bericht daarover niet per ongeluk daarin is terecht gekomen.

Ben je ingeschreven? Log dan in met je gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de cursusmaterialen die horen bij jouw cursus.

Voor wie
De verdiepingscursus van 6 lessen is bedoeld voor leraren in het Primair Onderwijs die met hun team passend onderwijs aan begaafde leerlingen in een inclusieve school willen gaan bieden. Je bent werkzaam in groep 1 t/m 8. Om dit te kunnen zoek je als leraar naar een theoretische onderbouwing van jouw praktisch handelen. Je hebt daarvoor een onderzoekende houding en een op oplossingen gerichte instelling. Je bent je ervan bewust dat er niet één antwoord bestaat, maar dat de bruikbaarheid van een suggestie voor interventie afhangt van jouw eigen professionele context.
Je beschikt over basiskennis en -vaardigheid met betrekking tot begaafdheid.

Je weet al:

 • welke drie belangrijke stromingen er zijn in de theorie over begaafdheid
 • hoe de visie op begaafdheid in deze stromingen van invloed zijn op het herkennen van educatieve behoeften van begaafde leerlingen
 • hoe visie op begaafdheid in deze stroming van invloed zijn op het denken over aanpassingen in het leerstofaanbod

Je kunt al:

 • in gesprek met je collega's je eigen standpunt bepalen welke visie op begaafdheid het beste aansluit op jouw opvattingen over onderwijs
 • voor mogelijk begaafde leerlingen in je groep hun primaire educatieve behoeften in beeld brengen
 • basisaanpassingen in de leerstof verzorgen zodat de kans op uitdagend onderwijs toeneemt voor leerlingen die daaraan behoefte hebben

Thema's

 • Afstemmen op individuele leerlingen, hoe doe je dat?
 • executieve functies, fabels en feiten
 • Passende didactiek voor rijk onderwijs 
 • Formatief assessment: gedifferentieerd beoordelen
 • Herkennen en begeleiden van onderpresteren en onderleren

Locatie
Online

NB: voor al onze opleidingstrajecten geldt, dat we werken volgens RIVM richtlijnen. Indien we zien dat deze richtlijnen op de locaties onvoldoende nageleefd kunnen worden of de richtlijnen worden aangescherpt, worden de cursussen online voortgezet. In dat geval vinden de trajecten altijd live plaats. De lessen (inclusief werkopdrachten) zijn dan gelijk aan de lessen zoals ze op locatie gegeven zouden worden. Er is dus direct contact met de docent en de medestudenten. Wij werken met ZOOM voor het verzorgen van de online lessen.

Studielast
30 uur als onderstaand verdeeld:

 • 18 Contacturen (6 lessen)
 • 12 Literatuurstudie

Deelnemen
Deelname aan deze cursus is mogelijk voor personeel van de scholen die behoren bij samenwerkingsverband 2305PO. Nadere informatie over de cursussen en de manier van inschrijven is te verkrijgen via cursussen@2305po.nl. 
Wie is ingeschreven en een bevestiging van deelname heeft ontvangen kan zich via deze website registreren om toegang te krijgen tot het besloten deel met lesstof en cursusinformatie. Let op registratie werkt in twee stappen. de eerste stap is dat je je aanmeldt als gebruiker van de website. De tweede stap is dat jij je dan inschrijft voor de cursus waarvoor je toestemming heb tgekregen van het samenwerkingsverband 2305PO. 

Inschrijven

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.