U bent niet ingelogd.
Inloggen

SPPOH 2 Begaafde risicoleerlingen

SPPOH 2 Begaafde risicoleerlingen

Dit verdiepend cursustraject is speciaal ontwikkeld voor de academie van het SPPOH. Werk je niet voor dit samenwerkingsverband, dan kun je dus niet inschrijven of deelnemen.

Deze verdiepingscursus is gericht op het begeleiden van begaafde risicoleerlingen vanuit een inclusief perspectief. Dat betekent dat we in de cursus ervan uit gaan dat je met je school wilt streven naar een structurele aanpak van het onderwijs aan begaafde leerlingen en dat je daarin ook door je team en directie ondersteund wordt. 
Afstemmen op de educatieve behoeften van begaafde leerlingen vergt beleidsmatige keuzes. Zeker waar het begaafde risicoleerlingen betreft. Onder begaafde risicoleerlingen verstaan we onder andere onderpresterende leerlingen en dubbel bijzondere leerlingen. Vanuit dat perspectief staat bij deze verdiepingscursus het afstemmen op de educatieve behoeften van deze twee groepen begaafde leerlingen centraal. Oplossingsgericht en veranderingsgericht werken ligt aan de basis van deze training. Zowel de lessen als de praktijkopdracht zijn ontwikkeld op basis van de zgn. Dublindescriptoren voor niveau 7 (Masterlevel).
In lang niet alle gevallen ontwikkelt de begaafde leerling zich op een manier die we in gedachten hebben. Deze leerlingen worden dan gezien als begaafde risicoleerlingen. In sommige gevallen wijkt onze verwachting zo af van wat we terug zien in het onderwijs van deze leerling dat er gesproken wordt over onderpresteren. In andere gevallen lijkt er meer aan de hand te zijn en overwegen leraren en ouders of de leerling wellicht tot de groep dubbel bijzondere leerlingen behoort.
In beide situaties vinden leraren het moeilijk om af te stemmen op de educatieve behoeften van de leerling. In deze verdiepingscursus bekijken we beide thema’s. Het uitgangspunt daarbij is dat een universele aanpak geen antwoorden biedt op de problematiek die de deze leerlingen in het onderwijs ervaren. Hun problematiek is zo complex dat maatwerk vereist is. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat onderpresteren voorkomen kan worden, maar dat dubbel-bijzonder-zijn natuurlijk niet voorkomen kan worden.

Data
Di 08-10-2019 | Di 26-11-2019 | Di 21-01-2020 | Di 03-03-2020
De lessen duren 2.5 uur en zijn altijd ´s middags tussen 15.00-17.30

Locatie
HCO, Zandvoortselaan 146, 2554 EM Den Haag

Studielast
44 uur als onderstaand verdeeld

  • 10 Contacturen
  • 2 uur zelfstudiemodule online
  • 14 uur literatuurstudie
  • 18 uur practicumopdracht in eigen praktijk

Voor wie?
Je hebt de afgelopen jaren je verdiept in het thema begaafdheid. Je hebt eerder cursussen gevolgd over begaafde leerlingen in het basisonderwijs en wilt nu een verdieping en verbreding van de kennis die je al hebt. Je zoekt naar een theoretische onderbouwing van jouw praktisch handelen. Je hebt daarvoor een onderzoekende houding en een op oplossingen gerichte instelling. Je bent je ervan bewust dat er niet één antwoord bestaat, maar dat de bruikbaarheid van een suggestie voor interventie afhangt van jouw eigen professionele context. Je wilt op school streven naar beleidsmatige aanpassingen in de zorg voor begaafde risicoleerlingen en je school is bereid te accepteren dat dit betekent dat er voor deze leerlingen meer maatwerk nodig is om echt af te stemmen op de educatieve behoeften van deze leerlingen. Voor de begeleiding van deze complexe groep leerlingen moeten scholen bereid zijn hun team te faciliteren.

Instromen?

  • Je beschikt over een bevoegdheid leraar primair onderwijs (KLOS- of PA-akte; PABO diploma).
  • Je beschikt over zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden in het begeleiden van begaafde leerlingen en hun leerkrachten.
  • Je beschikt over de mogelijkheid om in je eigen praktijk opdrachten uit te voeren om de vertaalslag van kennis naar vaardigheid te kunnen maken.

Bijzonderheden
Voor deze cursus is gekozen om gebruik te maken van Engelstalige literatuur. Ten minste twee Engelstalige artikelen zullen deel uitmaken van de voorbereiding.

            

Inschrijven

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.