U bent niet ingelogd.
Inloggen

Internationale Masterclasses

Building Better Assessment Practices

Utrecht 24 april 2020 

Dr. Christine Deitz & Drs Eleonoor van Gerven

Assessment kan het spannendste en leukste deel van een les zijn. Tijdens deze eendaagse masterclass worden effectieve assessment strategieën die zich in de praktijk bewezen hebben gedeeld. Je leert hoe je begaafde leerlingen door middel van zelfassessment bewust bij het proces van assessment kunt betrekken. Deze strategieën helpen leraren om meer inzicht te ontwikkelen hoe hun begaafde leerlingen leren. Rubrics, voorbeelden en strategieën worden gedeeld door middel van digitale links. Workshop materiaal wordt digitaal ter beschikking gesteld.

Formatief en summatief assessment geven antwoord op de vraag “hoe goed hebben de leerlingen vandaag geleerd?”. Voor leraren is het essentieel om een kei te zijn in het observeren, documenteren en varieren in benaderingen om tot hun leerlingen tot leren te brengen. Assessment, het toetsen van vorderingen, raakt elk aspect en elke fase van het leerproces.

Betrouwbare informatie, effectieve manieren van assessment en het inschatten van groei zijn cruciaal voor het onderwijs aan begaafde en getalenteerde leerlingen. Voor hen betekent assessment dat leraren de kans krijgen nog beter op de ontwikkeling van hun leerlingen af te stemmen. Het geeft informatie over effectieve didactische strategieën, passende inhoud en de mogelijkheden voor het versneld aanbieden van het curriculum. 

In deze masterclass nemen Christine Deitz en Eleonoor van Gerven de deelnemers mee in de rol die assessment speelt in het leerproces. Valide en betrouwbaar summatief assessment waarmee het leerrendement van begaafde leerlingen in beeld wordt gebracht, maakt dat er verantwoordelijk afgelegd kan worden over de resultaten van speciale programma’s voor begaafde leerlingen zoals deze ook in plusklassen worden geboden. Formatief assessment gaat over het ontwikkelen van een doorgaande lijn in de manier waarop je informatie verzamelt om te bepalen tot op welk niveau een leerling begrip heeft ontwikkeld ten aanzien van de gestelde doelen en de geboden taken. We gaan onder andere in op het in kaart brengen van de belangstellingen van de leerling, het voortoetsen van bestaande kennis over curriculum inhouden en manieren waarop je dit effectief kunt doen.

Als assessment geen betekenisvolle inzichten levert ten aanzien van het leren en het leerproces van de leerling, is een verspilling van de tijd van zowel de leraar als de leerling. Christine Deitz en Eleonoor van Gerven maken inzichtelijk hoe je deze betekenisvolle inzichten kunt verwerven. 

Voor wie?
De masterclass is gericht op leraren, intern en ambulant begeleiders en specialisten begaafdheid die werkzaam zijn in het primair onderwijs.

Kosten
Deelnemen kost €160,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Cursusmaterialen worden online beschikbaar gesteld.

Wie zich inschrijft vóór 15 maart 2020 betaalt slechts €135,- 

Locatie
Aristo Zalencomplex Brennerbaan 150, Utrecht (naast station Lunetten)

Tijd
De masterclass duurt van 09:30 tot 16:00 uur

Over de gastspreker
Dr. Christine Deitz is de Associate Director of het Jodie Mahony Center for Gifted Education. Ze heeft een master degree als professionele lerarenopleider en is in de USA een geregistreerde leraar voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Het Jodie Mahony Center for Gifted Education is het grootste opleidings- en ondersteuningsinstituut voor leraren in Arkansas en is gevestigd aan de universiteit van Little Rock. Dr. Deitz heeft meer dan 26 jaar ervaring met het verzorgen van onderwijs aan begaafde leerlingen voor verschillende leeftijdsgroepen. Dr. Deitz schreef haar proefschrift over de perceptie van leraren over het gebruiken van door leerlingen geschreven biografieën in het basisonderwijs. Dr. Deitz ontving meerdere onderwijskundige prijzen, onder andere de A. Harry Passow Classroom Teacher Award, en de Curriculum Award van the National Association for Gifted Children. Ze is co-auteur van 6 zogenoemde Blueprints for Biography STEM-Starters. Dit is een curriculum dat voor scholen beschikbaar wordt gemaakt via het Jodie Mahony Center for Gifted Education.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.