U bent niet ingelogd.
Inloggen

INNOVO Onderpresteren

INNOVO Onderpresteren

Cursus Onderpresteren/Onderleren

Van begaafde leerlingen verwachten we dat zij altijd op “aan” staan om te leren. We verwachten dat ze goede prestaties halen en goed zijn in alle vakken. Als begaafde leerlingen dat niet doen, dan stellen ze ons teleur en noemen we ze al snel onderpresteerders. Door die insteek reduceren we begaafde leerlingen tot waar te nemen topprestaties en ontnemen we hen het recht op een leerproces.
Prestaties zijn slechts een vorm van gedrag. Gedrag is het resultaat van de interactie tussen de persoon en zijn omgeving. Als een leerling zich niet ontwikkelt zoals wij verwachten of als die ontwikkeling zich niet vertaalt in prestaties die wij verwachten, dan gaat er dus iets mis in de interactie. En als er iets mis gaat in die interactie, dan kunnen we het er niet bij laten om alleen maar naar de leerling te wijzen. Op dat moment is een blik in onze eigen spiegel vereist. Wat doen wij (niet) in ons onderwijs en opvoeding waardoor we deze respons van de leerling ontlokken?
In deze korte cursus gaan we het begrip “onderpresteren” vervangen door “onderleren”. Vanuit een ecologisch perspectief kijken we naar het ontwikkelingsproces van leerlingen. De leerling maakt deel uit van een breder systeem en wat moet er gebeuren in de afstemming tussen leerling en onderwijs en opvoeding om te zorgen dat die leerling ook echt op “aan” kan gaan?

Voor wie

 • Deze cursus is een verdiepende cursus op het thema onderpresteren en wordt verzorgd in drie lessen.
 • Instroomeisen:
  • Een afgeronde PABO/PA/KLOS.
  • Je hebt een stevige basiskennis over begaafdheid.
  • Je beschikt over duidelijke ervaring in het lesgeven aan begaafde leerlingen.
  • Je bent gewend om veranderings- en oplossingsgericht te werken.
  • Je beschikt over de basiskennis met betrekking tot specifieke leerstoornissen, ADHD en ASS.

Thema's

 • Les 1 Onderpresteren in soorten en maten
 • Les 2 De rol van motivatie
 • Les 3 Regulatievaardigheden

Studielast

 • 9 contacturen.
 • 9 uur literatuurstudie en voorbereidingstijd

Inschrijven

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.