U bent niet ingelogd.
Inloggen

Het Sprankelproject

Doe mee aan het Sprankelonderzoek

Het beroep van een leerkracht is uitdagend. Sommige leraren ervaren hun werk positiever dan anderen. Leraren werken binnen een interactief systeem. Het samenspel tussen verschillende mensen (leerlingen, studenten, collega’s, ouders, ondersteunende medewerkers, administratieve collega’s enzovoorts) beïnvloedt iedereen binnen het zogenoemde ecologische systeem. Korthagen beschrijft hoe het gedrag van leraren onbewust wordt beïnvloed  door een mix van cognitieve, affectieve en motivationele aspecten.
 
Het Sprankelproject focust op deze aspecten. Wij willen begrijpen wat de leraren inspireert en wat hun ogen laat sprankelen binnen hun tijdens het uitvoeren van hun beroep. Wij willen onderzoeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen leraren op dit vlak. Wij willen ook de overeenkomsten en verschillen onderzoeken tussen leraren die betrokken zijn bij hoogbegaafde leerlingen en leraren die niet werken met hoogbegaafde leerlingen. Vanwege de internationale context (verschillende landen doen mee), kijken we ook naar overeenkomsten en verschillen tussen leraren wereldwijd. Het begrijpen van onderliggende drijfveren van leraren helpt ons om de best mogelijke professionele omgeving vorm te kunnen geven voor leraren.

Waarom zou je meedoen?
Jouw deelname helpt ons om een beter inzicht te krijgen in wat leraren motiveert en hoe ze zichzelf gemotiveerd houden. Dat inzicht is nodig als we willen kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van onze leraren in de WO/HBO en Post-HBO lerarenopleidingen. Het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen, verbetert de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen. Meer specifiek kan dit onderzoek bijdragen aan een hogere kwaliteit van begaafdheidsonderwijs.

Hoe kun je meedoen?

 • Lees eerst de privacyverklaring en de toestemmingsverklaring op deze webpagina door. Door het beantwoorden van eerste twee vragen van de vragenlijst bevestig je namelijk met beide verklaringen in te stemmen.
 • Je klikt op de link op deze pagina en je vindt de vragenlijst.
 • Beantwoord alle vragen voordat jij jouw vragenlijst indient.

Aanvullende informatie

 • Ken je anderen die dit ook interessant vinden? Dan is het fijn als je een link naar deze webpagina wilt doorsturen aan collega's.
 • Als je op de hoogte wilt worden gehouden van de resultaten van dit onderzoek, dan kun je onderaan de vragenlijst uw e-mailadres achterlaten.
 • Het onderzoek loopt in Nederland tot 15 oktober 2021.

Privacyverklaring
Voor dit onderzoeksproject gebruiken we de gegevens die jij indient. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een beeld te krijgen van de professionele achtergrond van de deelnemers. Zo kunnen we de reacties, ten aanzien van wat leraren motiveert voor hun beroep, in een juiste context te plaatsen.
Jouw gegevens worden niet in een andere context dan dit onderzoek gebruikt. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet gebruiken voor marketing et cetera.
 
Welke gegevens gebruiken we en waarom gebruiken we deze gegevens?

 • Als je meedoet, stellen we je enkele vragen over jouw (professionele) achtergrond. We willen graag weten hoe je bij het onderwijs betrokken bent, of je een specifieke opleiding heeft gehad om begaafde leerlingen op te leiden en of de school waarbij je betrokken bent een duidelijk schoolbeleid heeft voor het opleiden van hun hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen.
 • Zeven vragen gaan over jouw motivatie om bij het onderwijs betrokken te zijn.
 • Ook vragen we je hoe de recente pandemie jouw rol als leraar en jouw motivatie voor het onderwijs heeft beïnvloed.

Gegevensbescherming

 • Als leden van The Educational Insights Group zorgen we ervoor dat jouw gegevens worden beschermd. Voor dit project betekent dit dat alleen de Educational Insights Group toegang heeft tot jouw gegevens.
 • We verkopen jouw gegevens niet aan een andere partij en/of we delen jouw gegevens niet met een andere partij. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, waaronder werkgevers, familieleden et cetera.

Toestemmingsverklaring
De Educational Insights Group is een internationale samenwerking tussen zeven onderzoekers: Dr. E. van Gerven (Slim Educatief), Dr. R. Schader (Bridges Academy), prof. Dr. A. Bakx (Fontys HKE/Radboud Universiteit), prof. Dr. C. Deitz (UA Little Rock), A. Weterings Mep (Fontys OSO), prof. Dr. A. Miro Meijas (Universidad de Puerto Rico) en W. Behrens, MA Ed (Minnesota Department of Education).

We vragen of je wilt meedoen met ons vragenlijst onderzoek. Het gaat om het invullen van  een vragenlijst met 21 vragen. Dat kost je ongeveer 15 - 20 minuten. Je deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als je kiest om niet deel te nemen of om je terug te trekken uit dit onderzoek, zijn er geen negatieve gevolgen voor je. De resultaten van het onderzoek kunnen worden gepubliceerd, maar jouw naam wordt niet gebruikt. We kijken op groepsniveau, niet op niveau van individuele deelnemers. Er zijn geen risico’s verbonden aan de deelname aan dit onderzoek. Hoewel er misschien geen direct voordeel voor je is, is het mogelijke voordeel van jouw deelname dat de resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om organisaties  binnen het begaafdheidsonderwijs en binnen lerarenopleidingen te informeren.

Bij deelname aan het onderzoek bevestig je dat:

 • je schriftelijk naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd bent;
 • je de schriftelijke informatie goed hebt gelezen;
 • je in de gelegenheid bent gesteld om vragen over het onderzoek te stellen;
 • je eventuele vragen naar tevredenheid zijn beantwoord;
 • je goed over deelname aan het onderzoek hebt kunnen nadenken;
 • je weet dat meedoen aan het onderzoek vrijwillig is.

Je begrijpt dat:

 • je het recht hebt om jouw toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder opgave van redenen en zonder dat dit nadelige gevolgen voor je heeft, door contact op te nemen met educationalinsightsgroup@gmail.com.
 • je het recht hebt op vernietiging van de onderzoeksgegevens tot 15-10-2021

Je stemt in dat:

 • de onderzoeksgegevens binnen dit onderzoek voor wetenschappelijke doelen worden verkregen en gedurende 10 jaar beschikbaar zullen zijn voor controle, hergebruik en replicatie;
 • het ondertekende toestemmingsformulier met persoonsgegevens gedurende 10 jaar wordt bewaard (deze toestemming is opgenomen in de vragenlijst die je invult;
 • toezichthoudende autoriteiten de onderzoeksgegevens kunnen inzien voor de controle van het onderzoek.

Als je contact met ons wilt opnemen in verband met dit onderzoek, stuur ons dan een e-mail via educationalinsightsgroup@gmail.com. We streven ernaar jouw e-mail binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens the Educational Insights Group,
Dr. Eleonoor van Gerven

Ik doe mee aan het onderzoek

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.