U bent niet ingelogd.
Inloggen

Blended learning 75%-25%

Met ingang van september 2020 worden de meeste van onze lessen in alle opleidingstrajecten weer live verzorgd. We kunnen dit verwezenlijken binnen de grenzen van de richtlijnen die de overheid aan onze locaties stelt.

Daarvoor hebben we uiteraard de medewerking van onze studenten nodig. Neem je deel aan een van onze opleidingen, dan ontvang je tijd alle mededelingen die relevant zijn voor de leslocatie waar jij les krijgt. We willen iedereen met klem vragen om deze regels te respecteren en ook strikt na te leven tijdens de bijeenkomsten.

Voor een deel van de lessen werkt social distancing belemmerend, zoals bij voorbeeld bij intervisie of bij studiegroepen voor product ontwikkeling. Daarom zijn deze lesonderdelen in de opzet van onze opleiding m.i.v. het nieuwe studiejaar op een andere wijze verankerd in het traject. Deze lesonderdelen zullen online verzorgd worden in kleine groepen waarbij elke groep begeleid wordt door een van onze hoog gekwalificeerde docenten. In de praktijk betekent dit dat voor onze dagopleidingen van de opleiding Specialist Begaafdheid, elke vierde lesdag volledig online verzorgd gaat worden. Daarmee blijft 75% van onze lessen verzorgd op een fysieke locatie en wordt 25% van onze lessen online verzorgd. Voor de deelnemers aan deze opleiding op de dinsdagavond (Utrecht) geldt dat van iedere module les 7 en 8 online verzorgd gaan worden.
Voor de opleiding Specialist Dubbel Bijzondere Leerlingen zijn we op dit moment bezig de inhoud van het lesrooster net iets anders te ordenen zodat we ook daar de lessen zoveel mogelijk op onze leslocatie in Utrecht kunnen verzorgen en alleen de privacygevoelige lesonderdelen online zullen verzorgen. Voor het nieuwe cohort dat moet starten in september wordt dit straks vermeld in het lesrooster, de lesdagen blijven staan zoals gepland. Voor het huidige cohort studenten dat in september hun tweede jaar gaat starten, geldt dat ij tijdig op de hoogte gebracht worden van deze nieuwe "ordening" van leerinhouden. Voor hen verandert er niets aan de geplande lesdagen, maar dat we enkele lesonderdelen online moeten verzorgen is straks onvermijdelijk. Ook voor dit traject streven we naar een verhouding van 75% op locatie en 25% online.

Meer informatie maken we binnenkort bekend op de pagina's van de betreffende opleidingen.

 

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.