U bent niet ingelogd.
Inloggen

POA Rijk Onderwijs

POA Rijk Onderwijs

Deze cursus is alleen toegankelijk voor leraren voortgezet onderwijs verbonden aan Passend Onderwijs Almere.

Uitdaging is een begrip dat al snel gebruikt wordt om de belangrijkste educatieve behoeften van begaafde leerlingen te omschrijven. Maar als er uitdaging geboden wordt aan begaafde leerlingen, dan blijken veel interventies toch niet zo goed aan te slaan als vooraf werd gehoopt en verwacht. Uitdaging is een complex concept waarbij dat wat door een leerling als uitdaging wordt ervaren per leerling kan verschillen. Wat de ene leerling overvraagt, kan de andere leerling ondervragen en voor een derde leerling wellicht precies op maat zijn. Dat hangt niet alleen samen met de geboden taak als zodanig, maar wordt vooral bepaald door de afstemming tussen verschillende factoren (Tomlinson, 2009; Winstanley, 2010).

In deze serie van vier lessen werken we met de Taxonomie van Marzano & Kendall (2007) om aan de hand van die taxonomie onderwijs te ontwerpen dat voor een brede groep leerlingen een uitdaging kan zijn. In de eerste les richten we ons op wat nu de ingrediënten van uitdaging zijn. In de lessen twee en drie richten we ons op lesontwerp volgens de taxonomie van Marzano & Kendall. Dit is een aanpak die aansluit bij sociaal-constructivistische leerprincipes laat inzet om op constructieve wijze een beroep te doen op hogere orde denkvaardigheden. Deze taxonomie wordt aangedreven door een onderliggend gedragsmodel dat sterk bepalend is of een leerling aan een taak begint en hem succesvol kan afronden. In vierde les richten we ons op de educatieve context waarin uitdaging geboden gaat worden. Hoe kun je nu ervoor zorgen dat die educatieve context zodanig ondersteunt dat een taak die je leerlingen aanbiedt zo aansluit bij zowel de leerling als die educatieve context dat het een uitdaging op maat van de leerling is geworden? In deze les komt de theorie uit de eerste drie lessen bij een in de vorm van aansturen op passende ondersteuning door de leraar.

Praktische informatie

 • De cursus wordt verzorgd in vier lessen
 • De lessen vinden live plaats vanuit een online leeromgeving
 • Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het Zoom platform via het account van Slim Educatief
 • De lessen worden niet opgenomen
 • Elke les kent een ander thema
  1. De ingrediënten van uitdaging
  2. Werken volgens de taxonomie van Marzano & Kendall
  3. Werken volgens de taxonomie van Marzano & Kendall
  4. Systemisch organiseren van uitdaging
 • Studielast:
  • 12 contacturen
  • 4 uur literatuurstudie
  • 2 webinars van elk 30 minuten
 • Voor elke les wordt materiaal ter voorbereiding aangeboden op de besloten leeromgeving die voor deze basiscursus wordt opgezet. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze deze voorbereiding ook hebben gedaan.
 • De deelnemers maken als opbrengst van de cursus een eigen ‘rijke les’. De opdrachten worden niet door de cursusleider van feedforward voorzien. De deelnemers leveren hun producten aan bij de organisatie vanuit Passend onderwijs. Zij zorgen zelf voor de evaluatie van de producten en het publiceren van de producten via een eigen digitale voorziening.

Data en tijd

 1. 02-11-2022   09:00-12:00
 2. 22-11-2022   09:00-12:00
 3. 01-12-2022   09:00-12:00
 4. 13-01-2022   09:00-12:00

Inschrijven

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Slim! Educatief nieuwsbrief


Via de e-mailnieuwsbrief brengen we je enkele malen per jaar op de hoogte van de activiteiten van Slim! Educatief. We delen je gegevens nooit met derden en je kan te allen tijde uitschrijven.