Aankondigingen

Home

Let op: Het is niet mogelijk om via deze website een individueel advies voor uw kind te vragen. Evenmin is het mogelijk om vragen van ouders en leerkrachten telefonisch of per e-mail te beantwoorden. Voor een dergelijke individuele adviezen, intelligentieonderzoek of ander psycho-diagnostisch onderzoek verwijs ik u naar de daartoe bevoegde instanties en personen.